Fundusz remontowy, koszty eksploatacji, śmieci

Okres Zaliczka Stawka na Stawka na Pow. Roczne Roczny
na koszty fundusz budynku koszty fundusz
rozliczeniowy śmieci eksploatacji remontowy eksploatacji remontowy
1 osoba PLN/m2 PLN/m2 m2 PLN PLN
I-XII.1999 -- 1,45 1,52 1 577,20 27 452,01 28 793,84
I – III.2000 -- 1,45 1,52

IV-XII.2000 -- 1,68 1,10 1 577,20 30 708,08 22 806,31
I – III.2001 4,34 1,68 1,10

IV-XII.2001 4,34 1,50 1,50 1 577,20 29 241,29 26 496,96
I – III.2002 4,62 1,50 1,50

IV-XII.2002 4,30 1,14 2,00 1 583,49 23 372,31 35 628,53
I – III.2003 4,80 1,14 2,00

IV-XII.2003 4,80 1,19 3,00 1 587,79 22 435,47 52 397,07
I – III.2004 5,00 1,19 3,00

IV-XII.2004 5,00 1,29 3,00 1604,30 24 353,27 57 754,80
I – III.2005 5,00 1,29 3,00

IV-XII.2005 5,00 1,33 2,96 1604,30 25 412,11 57 177,25
I – III.2006 5,00 1,33 2,96

IV-XII.2006 5,00 1,46 2,96 1604,30 27 481,66 56 984,74
I – III.2007 5,00 1,46 2,96

IV-XII.2007 5,00 1,50 2,96 1604,30 28 684,88 56 984,74
I – III.2008 1,50 2,96

IV-XII.2008 7,25 1,54 2,96 1604,30 29 454,95 56 984,74
I – III.2009 1,71 2,96

IV-XII.2009 9,42 1,17 2,96 1604,30 25 123,34 56 984,74